Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Yakıt hücresi

C & CS, CLARIANT değerli metal ve karışık oksit katalizörleri ve adsorbanları sunar. Peletler, tabletler, ekstrüdatlar veya yıkama yekpare monolitleri gibi şekillendirilmiş ürünler olarak mevcutturlar. Clariant'ın yakıt hücresi teknolojisi için malzeme portföyü şunları içerir:

     Reform için HyProgen GS serisi ve ReforMax serisi
     hammadde temizliği için HyProgen GS serisi ve ActiSorb serisi
     Su gazı kaydırma reaksiyonu için HyProgen S serisi ve ShiftMax serisi
     CO temizliği için HyProgen M serisi
     HyProgen CB serisi ve EnviCat egzoz yanma serisi

C & CS, HyProgen GS dereceleri ve ActiSorb ile kükürt gidermede ve ayrıca EnviCat ile katalitik atık gaz yanmasında uzmanlaşmıştır.