Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

 

Gaz Arıtma

Farklı gazların ve bileşiklerinin endüstriyel prosesler için saflığı, ancak hem katalitik hem de adsorban (yüzeyde toplayıcı) olarak etkili gaz arıtma sistemiyle garanti edilebilir. Örneğin, inert (soy) bir gaz karışımındaki oksijen izleri, ActiSorb O3 kullanılarak ve istenen miktarda H2 eklenerek giderilebilir. Ortaya çıkan reaksiyon suyu daha sonra C&CS # 595 ile uzaklaştırılabilir. Özel istek üzerine, C&CS ayrıca CO2 ve N2'nin seçici adsorpsiyonu için adsorbanlar sunar. C&CS, aşağıdaki gaz işleme görevleri için güçlü adsorbanların yanı sıra çok sayıda yüksek oranda aktif katalizör sunar:

 

Amonyağın, Azot (N2) ve Hidrojen (H2)' e ayrıştırılması için, Nikel katalizörü "ReforMax 117" kullanılır.  Bu katalizör, özel formu (nervürlü/yivli halka) ve MgO üzerine optimum nikel yüklemesi nedeniyle yüksek katalitik performans gösterir.

 

 

ReforMax® 117

Ni [% Ağırlık]

6

MgO [% Ağırlık]

Rest

Şekil

Yivli halka

Boyut [mm]

16 x 16 x 6

 

C&CS, O2’i ayırmak için farklı çözümler sunar:

 

 

ActiSorb® O3, oksijeni hidrojen içeren akışlardan uzaklaştırmak için kullanılan bir soy metal katalizördür. Bu katalizör sayesinde oksijen, hidrojenle reaksiyona girerek su oluşturur. Bunun için, gaz akışının hidrojen içeriği, oksijenden en az iki kat daha yüksek olmalıdır. Oksijen içeriği <1 ppmv değerlerine düşürülebilir. Bu reaksiyonlarda ortaya çıkan su, 13X moleküler süzgeç (C&CS # 597) kullanılarak <1 ppmv seviyesine düşürülebilir.

 

C&CS #597

Yoğunluk [kg/m3]

650

Basınç dayanımı [N]

70

Denge kapasitesi (H2O) [% Ağırlık]

25

Şekil

Yuvarlak

Boyut [mm]

1,5–2,5 veya 2,5–5

 

 

Soy gazlarda az da olsa bulunan oksijen, bakır katkılı katalizörler (C&CS # 592) ile temizlenebilir. C&CS 592, bu uygulamada kullanılmadan önce, bir hidrojen ve soy gaz karışımı (tipik hacimsel hidrojen içeriği % 2-5) ile indirgenmelidir. C&CS # 592 vasıtasıyla oksijen, tek basamaklı ppm aralığına kadar düşürülebilir. Glovebox'larda yapılan işler böyle bir oranı zorunlu kılmaktadır.

 

C&CS #592

CuO [% Ağırlık]

60

Destek

Rest

Şekil

Tablet

Boyut [mm]

6 x 4

 

 

Etilen üretimi için ilk gazdaki oksijenin uzaklaştırılması için uygun ürünler hakkında daha fazla bilgi talep üzerine temin edilebilir.

Soy gazlardan H2S ayrıştırmak için C&CS, ZnO tabanlı iyi bilinen  “ActiSorb S2” ve “ActiSorb G1” adsorbanları önermektedir. ActiSorb S2 çok yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. ActiSorb G1 ise hidrojenle kükürt gidermede ve H2S ayrıştırmada kullanabilen tek üründür.

C&CS özel uygulamalar için ayrıca aktif karbon çözeltisi (C&CS #868) sunmaktadır.

Uygun adsorban seçimi için çekinmeden C&CS ile temasa geçebilirsiniz.

 


C&CS, metanasyon reaksiyonu ile CO ayrıştırılması için (CO + 3H2 → CH4 + H20) metanasyon katalizörü Meth 134'ü önermektedir.

 

 


C&CS # 470, farklı gaz ve sıvı akışlarının kurutulması için çok yönlü bir kurutma maddesidir. C&CS # 470, yüksek bir aktif yüzeye, yüksek basınç dayanımına, düşük aşınma özelliklerine ve yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. Gazların ve sıvıların çoğu C&CS # 470 ile kurutulabilir. Adsorpsiyon ve desorpsiyon özellikleri nedeniyle C&CS # 470, hem termal rejeneratif modda hem de basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) modunda kurutma için uygundur.

 

 

C&CS #470

Al2O3 [% Ağırlık]

93

Fe2O3 [% Ağırlık]

mak. 0,02

SiO2 [% Ağırlık]

mak. 0,02

Yoğunluk [kg/m3]

770

BET Yüzeyi [m2/g]

320 - 360

Şekil

Yuvarlak

Boyut [mm]

2, 3, 5 veya 6,5

 

 

C&CS # 678, 3 Angstrom (0.3 nm) etkili gözenek boyutuna sahip, 3A tipinde bir moleküler süzgeçtir. Bu gözenek hacmi su molekülleri için yeterince büyük fakat diğer moleküller için çok küçüktür. Moleküler süzgeç 3A (C&CS # 678) aşağıdaki işlemlerde kullanılır:

  • Doğal gazın kurutulması
  • Metanol ve etanol gibi polar alkollerin kurutulması
  • Doymamış hidrokarbonların kurutulması (örneğin etilen, propilen ve bütadien)
  • Soğutucu maddelerin kurutulması (örneğin, R22, R134a)
 

C&CS #678

Yoğunluk [kg/m3]

725–795

Basınç dayanımı [N]

25–50

Denge kapasitesi (H2O) [% Ağırlık]

22

Şekil

Yuvarlak

Boyut [mm]

1,6–2,5  veya 2,5–5

 

 


C&CS # 595, 4 Angstrom (0.38 nm) etkili gözenek boyutuna sahip, 4A tipinde bir moleküler süzgeçtir. C&CS # 595, 4 A’dan daha küçük kinetik çaplı (örneğin su, oksijen, azot, karbon dioksit ve uzun zincirli hidrokarbonlar) moleküllerin çoğunu adsorbe eder ve daha yüksek çaplı moleküller için geçirgen değildir. Moleküler süzgeç 4A (C&CS # 595) normal olarak kurutmada ve CO2'nin doğal gaz, LPG, hava, soy veya atmosferik gazdan uzaklaştırılması için kullanılır.

 

 

C&CS #595

Yoğunluk [kg/m3]

725–795

Basınç dayanımı [N]

20–50

Denge kapasitesi (H2O) [% Ağırlık]

22

Şekil

Yuvarlak 

Boyut [mm]

1,6–2,5  veya 2,5–5

 

 

C&CS # 597, 9 Angstrom (0.9 nm) etkili gözenek büyüklüğüne sahip 13A tipinde bir moleküler süzgeçtir. C&CS # 597, gaz fazında olduğu kadar sıvı fazında  da bir uygulama spektrumuna sahiptir. C&CS # 597, su ve karbondioksit için yüksek adsorpsiyon kapasitesiyle öne çıkmaktadır. Hidrojen sülfit, merkaptan, olefin, aromatik, uzun ve kısa zincirli hidrokarbon, SOx ve NOx bileşikleri gibi farklı moleküller bu malzeme ile adsorbe edilebilir. Tipik uygulamalar:

  • Kriyojenik (dondurucu) hava ayrışması öncesi hava temizliği (H20, CO2, C2H2, vb.)
  • Merkaptanların, disülfidlerin, karbonil sülfürlerin ve hidrojen sülfürlerin hidrojen ve hidrokarbon akışlarından (örneğin, doğal gaz) uzaklaştırılması
  • Oksijenin PSA ile havadan ayrılması (basınç salınımı adsorpsiyonu)
  • Olefin saflaştırması (organik bileşikler içeren oksijenin uzaklaştırılması, kükürt, ketonlar, karbondioksit, vb.)
  • Azot içeren organik bileşiklerin hidrokarbon akışlarından uzaklaştırılması
 

Molecular Sieve 13X
C&CS 597

Yoğunluk [kg/m3]

650

Basınç dayanımı [N]

20–70

Denge kapasitesi (H2O) [% ağırlık]

25

Şekil

Yuvarlak 

Boyut [mm]

1,6–2,5, 2–3  veya 2,5–5

 

 

 


Farklı besleme gaz akışları, birkaç ppm'den (milyonda) % 1'e kadar bir konsantrasyonda CO içerir, bu değerin 10 ppb'nin (milyarda) altına düşürülmesi gerekir. Katalizör, işlem tipine ve işe göre seçilir. Örnek: Hidrojenli gaz akışlarında, CO'nun metanasyonu için bir Ni katalizörü (ek bilgi için "CO çıkarılması için Metanasyon" düğmesini tıklayınız.) ve CO'yı etilen ve azottan uzaklaştırmak için hava/ O2 karışımı ile sağlanan bir katalitik reaksiyon absorpsiyonunda, CuO katalizörü kullanılır.

 

 

C&CS #466

CuO [% Ağırlık]

tescilli

MnO [% Ağırlık]

tescilli

Şekil

taneli

Boyut [mm]

0,8–1,5; 1–2 ve 2–5

 

 


C & CS # 466, sıkıştırılmış solunum havasında, solunum maskelerinde, maskelerde ve kriyojenik saflaştırmada karbon monoksitin karbon dioksite (2CO + O2 → 2C02) dönüştürülmesinde etkili bir şekilde kullanılır. Bu katalizör - işaretli hopkalit - zaten oda sıcaklığında reaksiyona girer.

 

 

C&CS #466

CuO [% Ağırlık]

tescilli

MnO2 [% Ağırlık]

tescilli

Şekil

Taneli

Boyut [mm]

0,8–1,5; 1–2 ve 2–5

 


Buharlı kraker tesislerinde hidrojen hacim olarak % 0,2-1 CO içerir (CO2 içermez). Bir CO-metanasyonu ideal olarak mümkün olan en düşük sıcaklıkta çalıştırılmalıdır. Bunun farkına varmak için, C&CS size çalışma sıcaklığı yaklaşık 170°C olan bir Ru (Rutenyum) katalizörü sunar. Ayrıca, C&CS, toksik Ni-karbonil Ni(CO)4 oluşumunu engellemek için çalışma sıcaklığı 200°C'nin oldukça üzerinde olması gereken Ni katalizörleri sağlar.

 

 

METH 134

METH 150

NiO [% Ağırlık]

25

Ru [% Ağırlık]

0,3

Taşıyıcı [% Ağırlık] 

RestRest

Şekil

Yuvarlak 

Tablet

Boyut [mm]

3–6

4,5 x 4,5

 


PolyMaxTM 301   CuO/ ZnO katalizörü, CO'yu polimer dereceli etilenden tamamen uzaklaştırır. Etilende kalan CO için tolerans sınırı, çeşitli işlemlerde kullanılan polimerizasyon katalizörüne bağlıdır. Temizleme işlemi döngüseldir, katalizörün yeniden oksidasyonu gereklidir. 

 

 

PolyMax™ 301

CuO [% Ağırlık]

30

Taşıyıcı [% Ağırlık]

Rest

Şekil

Presli topak

Boyut [mm]

3

 

 


CO, Cu/ CuO katalizörleri (örn. PolyMaxTM 301) ile  azottan uzaklaştırılabilir. CO emilimi nedeniyle, katalizörün periyodik olarak yeniden oksidasyonu gerekir (tipik olarak iki katalizör yatağı döngüsü ile). Başarılı performans, indirgenen katalizör üzerinden hava beslemesinin dikkatlice izlenmesini gerektirir.

 

 

PolyMax™ 301

CuO [% Ağırlık]

30

Taşıyıcı [% Ağırlık]

Rest

Şekil

Presli

Boyut [mm]

3

 

 


C&CS, endüstriyel gaz akışlarından ve atık (egzoz) gazlardan SO2'nin ayrıştırılması için adsorban C&CS # 983'ü sunar. C&CS # 983, gaz akışına/ egzoz gazına enjekte edilen ve daha sonra bir sıcak gaz filtresi ile toz ile birlikte uzaklaştırılan ince bir sodyum bikarbonat tozudur. S02'nin yanı sıra, bu kuru gaz temizleme yöntemi ile gaz akımından HCl de ayrıştırılabilir.