Danışma ve siparişleriniz için doğrudan

aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Şirketimiz, Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz ve Kalite Politikası

Şirketimiz Hakkında

Şirketimiz, çalışma hayatına 1993 yılında kimya endüstrisi için kataliz testleri ve katalizör geliştirme projeleriyle başladı. Giderek artan sayıda müşterimiz az miktarlarda test edilmiş, güvenilir ürün talep etmeye başladı. Bundan aldığımız cesaretle danışmanlık tabanlı katalizör ve adsorban ticaretimizi geliştirdik.

Bugün C&CS, harici deposunda yüzlerce varili depolamaktadır. C&CS, deposunda her türlü çevresel ve güvenlik önlemlerini aldığı bir doldurma tesisini işletmektedir. Bu sayede güvenilir bir şekilde ve kısa sürede müşteri siparişine göre ürünleri büyük kaplardan daha küçük kaplara doldurabilmektedir. Kısaca, C&CS istenen miktarlarda ürün sunmaktadır.

C&CS, katalizör kullanan kimyasal proseslere hakim, endüstriyel gazların üretimi, arıtımı ve kullanıldığı alanlar konusunda detaylı önerilerde bulunabilecek bir uzmanlar ekibine sahiptir.

Depomuzda her zaman büyük miktarlerda katalizör ve adsorbanı bulundurmamız, aldığımız siparişleri hemen teslim etmemize veya sevk etmemize imkan vermektedir!

Misyon

Katalizör kullanan endüstrinin gereksinimlerini takip ederek, proseslere göre ihtiyaç duyulan katalizörleri, adsorbanları ve hizmetleri tam ve müşteri odaklı davranarak sunuyoruz.

Vizyon

Endüstrideki tüm reaktörler hakkında bilgi sahibiyiz. Bu reaktörlere  katalizörler ve adsorbanlar sağlıyoruz. Ne, ne zaman, nerede ve ne kadar karmaşık!

Değerlerimiz

Değerlerimiz coşku, saygı ve güven, yaşam boyu öğrenme ve mükemmellik, kısaca BeReLeXt®.

Kalite Politikası

Kalite politikası yüksek müşteri memnuniyetine yöneliktir. Memnun olan müşteri tekrar gelir ve bizi başkalarına tavsiye eder. Bunun en önemli bileşenleri şunlardır:

  • çok özel müşteri taleplerine yapılan uygun tekliflerle müşteri bağlılığının sağlanması ve yüksek müşteri kazancı;
  • müşteriyi memnun etmeye istekli, konusunda deneyimli, motive, çalışkan bir ekip - müşteriye ve takıma karşı saygı ve güven;
  • Çalışanlarının desteğiyle her zaman çalışır durumda olan modern bir altyapı